Østen har flere land:
singapore.no
  Forsiden |  Historie |  Nyttig å vite |  Godt sagt |  Kart |  Lenker |  Om kina.no

Visste du

...at de tidligste tegnene på sivilisert bosetting i Kina er for 8000 år siden?
...at det er store penger å spare på å velge rett telefonselskap når du skal ringe til Kina?
...at Kina er omtrent 25 ganger så stort som Norge?
Kinas flagg

Godt sagt

Under er det listet opp ulike sitater og ordtak relatert til Kina og kinesere. Disse er i hovedsak hentet fra nettstedet Siterte sitater (www.ordtak.no) med tillatelse. Tusenvis av andre sitater og ordtak innen mange ulike emner kan leses på dette nettstedet.

Sagt om Kina og kinesere

På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter.
Johann Fitzgerald Kennedy

I Østen stiger solen opp.
Bernhard Severin Ingemann

Du store kineser!
J. L. Heiberg (Kjøge Huskors 19, 1831)
(Kilde: "Bevingede ord", Kunnskapsforlaget, Aschehoug og Gyldendal, 1983)

Sagt av kinesere

Da jeg var førti, led jeg ikke lenger av rådvillhet.
Konfucius, filosof 551-479 f.Kr

Studer fortiden hvis du vil spå om fremtiden.
Konfucius, filosof 551-479 f.Kr

En liten mann tror at små gode gjerninger ikke har noen verdi, og unnlater dem - og at små onde gjerninger ikke gjør noen skade, og unnlater ikke dem.
Konfucius, filosof 551-479 f.Kr

Bær hver dag en kurv grus til samme sted, og du skal bygge et fjell.
Konfucius, filosof 551-479 f.Kr

Hvor du enn går, så ta med deg hele ditt hjerte.
Konfucius, filosof 551-479 f.Kr

Kvinnen er mesterverket.
Konfucius, filosof 551-479 f.Kr

Jeg har ennå ikke truffet en mann som elsket godheten så høyt som han elsket kvinner.
Konfucius, filosof 551-479 f.Kr

Jeg hører og glemmer. Jeg ser og husker. Jeg gjør og forstår.
Konfucius, filosof 551-479 f.Kr

Å lære uten å tenke har ingen verdi. Å tenke uten å lære er farlig.
Konfucius, filosof 551-479 f.Kr

Å granske et problem betyr i virkeligheten å løse det.
Mao Zedong, 1893-1976, kommunistleder fra 1949

Atombomben er en papirtiger som USAs reaksjonære bruker til å skremme folk.
Mao Zedong (1946), 1893-1976, kommunistleder fra 1949
(Kilde: "All verdens sitater", Aventura forlag, 1995)

Den som hviler på sine laurbær, har plassert dem på galt sted.
Mao Zedong, 1893-1976, kommunistleder fra 1949
(Kilde: "All verdens sitater", Aventura forlag, 1995)

Vårt prinsipp er at partiet kommanderer geværet og geværet må aldri få lov til å kommandere partiet.
Mao Zedong, 1893-1976, kommunistleder fra 1949
(Kilde: "All verdens sitater", Aventura forlag, 1995)

Alle reaksjonære er papirtigre.
Mao Zedong, 1893-1976, kommunistleder fra 1949
(Kilde: "All verdens sitater", Aventura forlag, 1995)

En revolusjon er ikke noe middagsselskap eller som å skrive et essay eller male et bilde eller å brodere; den kan ikke være noe særlig forfinet, stillferdig og blid, spesielt måteholden, vennlig, høflig, behersket og storsinnet. En revolusjon er en oppstand, en voldshandling der én klasse styrter en annen.
Mao Zedong, 1893-1976, kommunistleder fra 1949
(Kilde: "All verdens sitater", Aventura forlag, 1995)

Kinesiske ordtak

Le ikke av alderdommen - be om at du selv vil nå den.

En måte å redde ansiktet på er å holde den nederste delen lukket.

Den som først griper til vold, viser at han ikke har flere argumenter.

Kloke bier unngår visse blomster.

En bok som ikke blir åpnet er bare en murstein av papir.

Vil du behandle en sak ordentlig, så spør tre oldinger.

Hugg velgjerninger i marmor - skriv fornærmelser i sand.

En kultivert gjest er festens beste innslag.

En glede driver hundre sorger på flukt.

Det finnes bare to slags gode mennesker, de døde og de ufødte.

For en sunn sjel er godhet en naturlig ting.

Ekte gull frykter ikke en ildprøve.

Hvis hunden går når katten kommer, blir det ingen kamp.

Jag en hund inn på villspor, og den vil snu seg og bite.

Hvis jeg lar det være en grønn gren i mitt hjerte, vil sangfuglen komme.

Gi noen en fisk, og han blir mett hele dagen. Lær noen å fiske, og han blir mett hele livet.

Hvilken katt vil ikke jage rotter?

Rotter kjenner rotters vaner.

Den som kjenner andre, er livserfaren, den som kjenner seg selv, er klok.

Å kjenne seg selv er å kjenne andre - for hjerte forstår hjerte.

Kjærlighetens port er vanskelig å åpne, og vanskelig å stenge.

Den ånd som gir alle ting liv, er kjærligheten.

Du kan bedra dine overordnede, men ikke dine underordnede.

Kunsten å være lykkelig består i at man gjør sine gleder enkle.

Vil du være lykkelig én dag, drikk deg full.
Vil du være lykkelig en uke, slakt en gris.
Vil du være lykkelig et år, gift deg.
Vil du alltid være lykkelig, bli gartner.

Bak en dyktig mann står det alltid andre dyktige menn.

Oppdra barn, og du vil forstå dine foreldres godhet.

Kald te og kald ris kan gå an, men kalde ord tåler ingen.

De som sløser bort dagen med å snakke om gårsdagens seire, får ingenting å skryte av i morgen.

Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår.

Der er dugg til hvert eneste gresstrå.

Vann kan både bære og velte et skip.

Vent til Den gule flod blir klar, og hvor gammel er du så?

Hvis farer truer deg, så hold deg til dine gamle venner.

Det vann som er for klart, har ingen fisk - den mann som er for krevende, har ingen visdom.

© kina.no 2001-2005
Oppdatert 23. mai 2004 av post@kina.no